Godkjenninger

Godkjenninger

Malermester Peder E. Vik AS har både mesterbrev, er godkjent for ansvarsrett og sertifisert iht. våtromsnormen. For deg som kunde bidrar dette til trygghet for at du får utført et skikkelig arbeid som du kan være fornøyd med.

CompressImage

Mesterbrev

Et mesterbrev gis på bakgrunn av både praktisk og teoretisk kunnskap.
I tillegg til å ha fagbrev og dokumentert yrkespraksis, har en mester videreutdannelse inne både økonomi, markedsføring og ledelse. Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift.

Godkjent for ansvarsrettCompressImage (1)

Godkjenning som tildeles av Statens Bygningstekniske Etat til bedrifter som har dokumentert at foretaket innehar tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne frambringe et sluttprodukt med den kvalitet eller beskaffenhet som er fastsatt i plan- og bygningslovgivningen.

CompressImage (2)Våtromsnormen

Malermester Peder E. Vik AS er sertifisert i henhold til våtromsnormen.